Bouwplannen Maatschappelijk Centrum Zeewolde

4 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Zeewolde heeft de ambitie, samen met partners, om een Maatschappelijk Centrum Zeewolde (MCZ) te realiseren. Het doel is om een toegankelijke plek te creëren waar een lokaal team van professionals inwoners ondersteunt bij diverse vragen.

Na onderzoek naar verschillende scenario’s heeft het college de voorkeur uitgesproken voor de realisatie van het MCZ binnen de Open Haven. In dit scenario kunnen naast de hulp en ondersteuning die het MCZ biedt, ook de kerkdiensten doorgang vinden.

Noodzaak voor een nieuw centrum

De huidige welzijnslocatie, ‘De Meermin’, is toe aan renovatie en heeft meer ruimte nodig voor activiteiten. Er werd daarom gezocht naar een nieuwe locatie en renovatie van het huidige gebouw werd onderzocht. Daarnaast vloeit de ambitie voor een nieuw MCZ voort uit de gezamenlijk opgestelde en vastgestelde nota Sociaal Domein door de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Nota Sociaal Domein

In de nota Sociaal Domein wordt gestreefd naar een samenleving waarin mensen voor elkaar en voor zichzelf kunnen zorgen. De nota zet in op het creëren van een plek waar inwoners met vragen op sociaal maatschappelijk gebied terecht kunnen. Een lokaal team zorgt ervoor dat de vragen worden beantwoord door de juiste organisatie.

Scenario’s onderzocht

Er werden drie scenario’s onderzocht voor de realisatie van het MCZ:

  1. Renovatie en uitbreiding van De Meermin.
  2. Aankoop van de Open Haven door de gemeente en vorming van een MCZ in het gebouw, in combinatie met de kerkelijke activiteiten en diensten.
  3. Behoud en renovatie van De Meermin, met aanvullend gehuurde extra ruimtes, waaronder bij KC Open Haven.

Het college heeft de voorkeur voor het tweede scenario. De Open Haven is centraal en goed bereikbaar. De samenwerking met de Open Haven biedt kansen op gebied van maatschappelijke zorg, facilitaire zaken, programmering en activiteiten.

Planning

In mei 2024 neemt de gemeenteraad een besluit over een verder uit te werken scenario. De plannen worden dan verder uitgewerkt en inwoners zullen betrokken worden bij de inrichting en programmering van het centrum.