Nota sociaal domein vastgesteld door colleges Ermelo, Harderwijk en Zeewolde

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben gezamenlijk een nieuwe nota voor het sociaal domein opgesteld en vastgesteld. Deze nota, die tot 2029 de ontwikkelingen in het sociaal domein zal sturen, is gebaseerd op het principe dat inwoners het voortouw nemen en de oplossing centraal staat.

Doel van de nota

Het doel van de nota is om ervoor te zorgen dat hulp en ondersteuning voor inwoners toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar blijft. Het streven is naar een samenleving waarin mensen voor elkaar en voor zichzelf kunnen zorgen, met de overtuiging dat iedereen kan meedoen en we elkaar helpen.

Inwoners zijn de eersten die actie ondernemen bij uitdagingen in het leven. Met de steun van buren, vrienden, kennissen en familieleden, sluit de gemeente hierbij aan. Wanneer inwoners er in hun eigen omgeving niet uitkomen, is hulp en ondersteuning goed georganiseerd. De oplossing staat hierbij voorop, boven de vaste procedures. De rol van de gemeente verschuift van een voornamelijk regelende en betalende rol naar een rol als meedenkende partner.

Hoe de nota tot stand is gekomen

De nota is het resultaat van een samenwerking tussen de drie gemeenten en de partners en organisaties waarmee de gemeente samenwerkt. Ook inwoners hebben meegedacht. In verschillende bijeenkomsten is veel informatie verzameld over de verschillende taken, verantwoordelijkheden en activiteiten. Deze informatie helpt bij de uitvoering van de plannen die in de nota zijn afgesproken.

Per gemeente worden de uitvoeringsprogramma’s ontwikkeld, rekening houdend met de lokale situatie en behoeften. De relevante lokale organisaties worden uiteraard betrokken bij dit proces.

Het vervolgproces

Op 19 september is de nota vastgesteld door de colleges. In oktober wordt de nota vastgesteld door de verschillende gemeenteraden. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt er per gemeente een uitvoeringsprogramma gemaakt voor de komende jaren. In Zeewolde staat de nota op 5 oktober op de raadsagenda.