Gemeenteraad Zeewolde benoemt twee nieuwe burgerraadsleden

10 maanden geleden gepubliceerd

De gemeenteraad van Zeewolde heeft op 28 september twee nieuwe burgerraadsleden benoemd. Het gaat om Wouter de Jong en Henk Parisius. Deze benoeming vond plaats tijdens een raadsvergadering waar beide heren de eed of belofte aflegden.

Ondersteuning voor VVD en Actief Zeewolde

De Jong en Parisius zullen hun krachten inzetten om het werk van de fracties van VVD en Actief Zeewolde te ondersteunen. De mogelijkheid om burgerraadsleden te benoemen is ontstaan na een besluit van de raad op 29 juni 2023. Per fractie kan één burgerraadslid worden benoemd. Tot begin 2018 waren er ook burgerraadsleden in Zeewolde.

Vereisten voor burgerraadsleden

Om in aanmerking te komen voor de functie van burgerraadslid, moet men op de kieslijst staan van een partij die heeft deelgenomen aan de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Een fractie mag eenmaal afwijken van deze regel, maar dat is in dit geval niet gebeurd. Daarnaast moeten burgerraadsleden voldoen aan alle wettelijke eisen die in de Gemeentewet aan raadsleden zijn gesteld.

Werkzaamheden van burgerraadsleden

Burgerraadsleden hebben als voornaamste taak de fractie te ondersteunen. Ze mogen namens de fractie deelnemen aan beeldvormende en oordeelsvormende bijeenkomsten. Voor elke vergadering waar ze aan deelnemen, ontvangen burgerraadsleden een vaste vergoeding.